Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Kálmán Balogh - The Art of the Gipsy Cimbalom


Kálmán Balogh, master of the cimbalom (Hungarian dulcimer) and sometime collaborator with Janosi and Muszikas, plays a wide range of Hungarian and Gypsy music on Art of the Gipsy Cimbalom.Enjoy!

Δεν υπάρχουν σχόλια: